Sửa nhàSửa chữa điện nước
Tin tức  /  Tin tức khác
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác KH-CN Việt Nam - Đài Loan
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các học viện, các trường đại học và cao đẳng; các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư với Đài Loan năm 2014.

Theo đó, đề nghị các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ, hội thảo hợp tác với các đối tác Đài Loan với các nội dung tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực sau: Điện tử - Vật liệu; Tự động  hóa – Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học (trong y dược); Phòng tránh thảm họa thiên tai; Đa dạng sinh học; Khoa học xã hội (tập trung vào nâng cao năng lực quản lý KH&CN và hội nhập quốc tế về KH&CN, nghiên cứu kinh tế và văn hóa khu vực Đông Nam Á).

Đề xuất trên nhằm chuẩn bị nội dung đàm phán và ghi nhận vào Nghị định thư về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Đài Loan năm 2014.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ hợp tác  nghiên cứu chung và hội thảo chung đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt Hà Nội và gửi qua địa chỉ thư điện tử: vukhcn@moet.gov.vn trước ngày 8/03/2013. 

Lập Phương