Sửa nhàSửa chữa điện nước
Tin tức  /  Tin tức khác
Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nối thành công của Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011 - 2020, ngày 09/3/2013, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và các Thứ trưởng: Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Trần Việt Thanh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN các địa phương.

Hội nghị là dịp để Giám đốc các Sở KH&CN trong toàn quốc, các đơn vị chức năng của Bộ đánh giá công tác quản lý nhà nước về KH&CN địa phương thời gian qua; trao đổi những giải pháp cụ thể tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý hoạt động KH&CN nhằm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho hoạt động KH&CN địa phương từ nay đến năm 2020, khẳng định được vai trò động lực quan trọng nhất thúc đẩy và góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung vào những nội dung: Thực trạng KH&CN địa phương; Những vấn đề cần tập trung để triển khai thành công Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Nhu cầu phát triển KH&CN của địa phương, doanh nghiệp và bài học từ thế giới; Vai trò của KH&CN với phát triển doanh nghiệp tại địa phương;...


Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Ngũ Hiệp)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả hoạt động KH&CN của các địa phương trong thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị những đơn vị liên quan của Bộ trong thời gian sớm nhất thông báo với các địa phương những kiến nghị của các Sở để cùng giải quyết.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị của Bộ sớm nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển KH&CN, trước mắt là cụ thể hóa những vấn đề của Luật KH&CN sửa đổi và Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, cần chú ý đến 3 trọng tâm: giúp các địa phương hướng dẫn tính toán chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); hướng dẫn tính giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong GDP của địa phương và của quốc gia; giúp các địa phương đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ cùng phối hợp xây dựng phương thức, tiêu chí, quy trình, thủ tục đánh giá về trình độ công nghệ của địa phương và một số ngành chủ yếu để giúp địa phương đánh giá quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, những đơn vị của Bộ đang được giao chủ trì các chương trình quốc gia về KH&CN tập trung tìm hiểu nhu cầu của địa phương để hỗ trợ một cách hiệu quả, phối hợp triển khai thật tốt, đặc biệt là 5 chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến địa phương, đó là: Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình Nông thôn miền núi; Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015.

Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc lần này góp phần khẳng định sự thống nhất ý chí và hành động của toàn ngành KH&CN từ Trung ương đến địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN có hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.